cynefin folk on foot

Podlediad Folk On Foot

Pleser o’r mwyaf oedd rhannu cilcyn bach o Geredigion gydag Amy-Jane Beer a’r tîm o bodlediad Folk on Foot. Buom yn cerdded, yn siarad, yn canu, yn synfyfyrio, yn rhyfeddu ac yn gyffredinol mwynhau cwmni ein gilydd. Os wnaethoch chi ei golli, gwrandewch ar y bennod yma!

Mae’n rhaid i chi hefyd brynu llyfr Amy ‘The Flow‘, mae’n berl o lyfr sy’n dod yn syth o angerdd a chariad Amy at afonydd a byd naturl (mae ganddi hefyd bennod sy’n cynnwys sgwrs a thiath gyda fi!)