Gwobrau Gwerin Cymru 2023

Fis nesaf gweler yr ail Gwobrau Gwerin Cymreig erioed, sy’n anelu i gydnabod a dathlu’r sîn werin yma yng Nghymru (roedd y rhai olaf yn 2019 felly roedd tipyn o ddal i fyny i’w wneud!). Dwi wrth fy modd bod Cynefin wedi derbyn tri enwebiad am yr Albwm Gorau, yr Artist Newydd Gorau, a’r Artist Unigol Gorau. Mae’n wirioneddol yn codi’r calon i weld cymaint mae’r sîn wedi tyfu ers pedair blynedd yn ôl a chymaint mwy o ddiddordeb a brwdfrydedd sydd dros gerddoriaeth werin yng Nghymru.

cynefin folk on foot

Podlediad Folk On Foot

Pleser o’r mwyaf oedd rhannu cilcyn bach o Geredigion gydag Amy-Jane Beer a’r tîm o bodlediad Folk on Foot. Buom yn cerdded, yn siarad, yn canu, yn synfyfyrio, yn rhyfeddu ac yn gyffredinol mwynhau cwmni ein gilydd. Os wnaethoch chi ei golli, gwrandewch ar y bennod yma!

Mae’n rhaid i chi hefyd brynu llyfr Amy ‘The Flow‘, mae’n berl o lyfr sy’n dod yn syth o angerdd a chariad Amy at afonydd a byd naturl (mae ganddi hefyd bennod sy’n cynnwys sgwrs a thiath gyda fi!)