cynefin celtic connections

Gŵyl Cwlwm Celtaidd

Cefais amser arbennig yng Nglasgow ym mis Chwefror wrth berfformio yn ŵyl Cwlwm Celtaidd gyda Kathleen McInnes a Brendan Begley fel rhan o gyngerdd ‘Mother Tongue’. Roedd yn wych cwrdd â chymaint o artistiaid talentog, a hefyd i fod ymhlith y chwe artist arall oedd yna i gynrychioli Cymru ar lefel rhyngwladol. Gallwch dal lan a’r uchafbwyntiau yn dwy raglen arbennig i S4C a BBC Cymru isod.
👉 S4C: https://www.bbc.co.uk/iplayer/episode/p0blfln5/gwyl-cwlwm-celtaidd
👉 BBC: https://www.bbc.co.uk/programmes/m0014vbh