Sengl Allan!

Mae sengle cyntag Cynefin allan heddiw ar label Astar Artes Recordings. Defnyddiwch y chwaraeydd is i wrando/archebu.

O lyfr ‘Hanes Llandysul’ (1896) ac yn wreiddiol gan Edward Rees, Talgarreg, mae’r gân brin yma yn adrodd stori mab afradlon o Ddyffryn Clettwr sydd yn gadael ei gynefin ac yn mynd i forio – ond i ddarganfod bod bywyd yn anodd ac i hiraethu am ei fro enedigol. Rhagarweiniad y gân William Mathias.