Gwobrau Gwerin Cymru 2023

Fis nesaf gweler yr ail Gwobrau Gwerin Cymreig erioed, sy’n anelu i gydnabod a dathlu’r sîn werin yma yng Nghymru (roedd y rhai olaf yn 2019 felly roedd tipyn o ddal i fyny i’w wneud!). Dwi wrth fy modd bod Cynefin wedi derbyn tri enwebiad am yr Albwm Gorau, yr Artist Newydd Gorau, a’r Artist Unigol Gorau. Mae’n wirioneddol yn codi’r calon i weld cymaint mae’r sîn wedi tyfu ers pedair blynedd yn ôl a chymaint mwy o ddiddordeb a brwdfrydedd sydd dros gerddoriaeth werin yng Nghymru.