Entries by cynefinmusic

Blaen-Archebu’r Albwm

Blaen-archebu’r Albwm Gallwch nawr blaen-archebu albwm cyntaf Cynefin, sef ‘Dilyn Afon’, cyn i’r albwm cael eu rhyddhau ar Ionawr 27ain! Mae’r cryno ddisg yn dod gyda llyfryn bach 30 tudalen sydd yn sôn am yr hanes a’r storiâu sydd tu ôl i’r caneuon. Gwrandewch i’r sengl arweiniol yma https://cynefinwales.bandcamp.com/track/y-fwyalchen-ddu-bigfelen-2 Archebwch wrth clicio ar y llun […]

Sengl Newydd Allan

Mae sengl arweiniol o albwm cyntaf Cynefin, sef ‘Dilyn Afon’ allan nawr! Gallwch wrando ar y gân yn cael ei chwarae am y tro cyntaf ar raglen Lisa Gwilym ar BBC Radio Cymru yma – neu gwrando/clywed y gân isod ar Bandcamp Canwyd yr alaw hon gan Mrs. J Emlyn Jones yng Ngheredigion ac fe’i cofnodwyd […]

Gwobrau Gwerin Cymru

Mae eleni yn gweld y Gwobrau Gwerin Cymru cyntaf. Dwi wrth fy modd i ddweud fy mod wedi cael fy enwebu yn y categori ‘artist unigol gorau’. Gallwch wrando ar y noson ar Radio Cymru yn fyw ar yr 11eg o Ebrill. Mae ‘na fwy o wybodaeth yma: https://trac.wales/wales-folk-awards-2019/

Torf Ariannu Albwn Cynefin

Torf Ariannu Albwm Cynefin Fel y gwyddoch efallai, mae’r prosiect Cynefin yn broses o ymchwilio, casglu, dehonglu a pherfformio deunydd gwreiddiol. Mae gen i nawr gwerth albwm o ddeunydd prin o Geredigion, ond dwi angen eich help i’w recordio a rhyddhau. Dwi wedi lansio ymgyrch torfariannu ar Crowdfunder.co.uk, lle gallwch ymroi a chael gwobrwyon ecsgliwsif […]

Sengl Allan!

Mae sengle cyntag Cynefin allan heddiw ar label Astar Artes Recordings. Defnyddiwch y chwaraeydd is i wrando/archebu. O lyfr ‘Hanes Llandysul’ (1896) ac yn wreiddiol gan Edward Rees, Talgarreg, mae’r gân brin yma yn adrodd stori mab afradlon o Ddyffryn Clettwr sydd yn gadael ei gynefin ac yn mynd i forio – ond i ddarganfod […]

Cip-olwg Ar Sengle Newydd

Dyma chi ragflas ar y sengl newydd sydd yn dod allan mis nesaf. Gallwch wrando ar Sam Lee yn rhoi sbin arno ar ei raglen ‘Nest Collective Hour’ ar orsaf Resonance FM naill trwy ddefnyddio’r chwaraeydd is, neu wrth ymweld â thudalen Resonance FM.