Posted by on November 22, 2019

£12.00

Dilyn Afon CD w/ full colour 30 page booklet | CD Dilyn Afon gyda llyfryn lliw 30 tudalen

Category:

Description

Pre-order Cynefin’s debut album ‘Dilyn Afon’ (Following A River) before the official release on January 27th. CD comes with full colour 30 page booklet detailing the stories and history of the songs

Archebwch albwm cyntaf Cynefin, sef ‘Dilyn Afon’, cyn i’r albwm cael eu rhyddhau ar Ionawr 27ain. Mae’r cryno ddisg yn dod gyda llyfryn bach 30 tudalen sydd yn sôn am yr hanes a’r storiâu sydd tu ôl i’r caneuon.

Listen to the lead single here / gwrandewch i’r sengl arweiniol yma:
https://cynefinwales.bandcamp.com/track/y-fwyalchen-ddu-bigfelen-2