Map Caneuon Ceredigion

Pan yr oeddwn yng Ngorllewin Affrica rhai blynyddoedd yn ôl yn trochi fy hunan yn niwylliant y ‘Griot’ (cerddorion athrylith gyda rôl debyg i gyfarwyddwyr yr hen ddyddiau) gwelais fap o alawon lleol ar gyfer y Kora (offeryn tebyg i’r delyn gyda dwy res o dannau) wedi’i nodi lawr gyda’r pentrefi lle yr oeddent yn tarddu. Dyma’r tro cyntaf i fy nharo bod cerddoriaeth yn rhywbeth sydd yn gallu perthyn i le penodol daearyddol, nid dim ond unigolyn.

Fe arhosodd y ddelwedd yma yn fy meddwl a pan ddechreuais y prosiect o fapio tirlun cerddorol Ceredigion daeth y syniad o greu map tebyg imi. Felly gofynnais i’r arlunydd dawnus o Aberystwyth, Peter Stevenson i greu map o ganeuon werin Ceredigion. Mae’r map yma yn cynnwys 25 o ganeuon werin nodedig y sir, gyda phob un wedi’u darlunio yn y trefi neu’r pentrefi lle y maent yn deillio. Mae’r canlyniad yn fap lliwgar, deniadol sydd yn portreadu dychymyg cerddorol Gorllewin Cymru (cliciwch ar y llyn am fersiwn mwy o faint).

Os hoffech brynu map A3 lliw, maent yn £5 gyda £3 am gostau postio. Dwi dal yn gweithio ar fersiwn siopa ar lein ond yn y cyfamser gallwch danfon £8 imi at PayPal gan ddefnyddio’r ddolen isod (peidiwch ag anghofio danfon eich cyfeiriad gyda’r nodiadau PayPal neu gallwch e-bostio fi owen (at) gemtone.co.uk

https://paypal.me/owenshiers

ceredigion folk song map